Kontakt

 

Nors Vandværk

formand Thorsten Balle
Dalen 19
7700  Thisted
mobil 22911872
Email: info@norsvand.dk

Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt: vandværket

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning kontakt: vandværket