Tilslutningsbidrag

 

fremgår af takstblad, se anlægsbidrag på takstbladet her:  Takstblad 2019