Spar på vandet

1 m3 (1000 l.) koster 3 kroner + 6,37 kr. i statsafgift + moms, i alt 11,71 kr.. Herudover kommer et gebyr for målerleje samt driftbidrag på 600 kr/årligt + moms. 

Hver gang, du sparer på vandet, er du med til at sørge for, at vi også har rent grundvand i fremtiden. Det er godt at tænke på, hver gang man tænder for vandhanen - både på badeværelset, i køkkenet og på skolen.

Vandspild er overflødigt forbrug, som ingen har glæde af. Det drejer sig om alt fra dryppende vandhaner til utætte installationer. Desværre er de sidste både de sværeste at opdage og de mest kostbare, fordi det ofte drejer sig om enorme mængder vand fra selv en lille sprække.

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 2.600 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer afledning til Thisted vand samt opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.