Hyppigt stillede spørgsmål


Hvad koster en m3 vand?
Svar: se Takstblad 2018.pdf

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)

Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: 12 dH

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet? 
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: ja    

Må jeg bruge vand til at vande min have? 
Svar: ja

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: ja

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: formanden Thorsten Balle, mobil 22911872 eller Nors VVS, tlf.nr. 97981273 mobil 20851273

Hvor er min stophane placeret?
Svar: typisk ved skel

Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: ja

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: ja. Vi foreslår at aflæse vandmåleren og notere målerstanden mindst 1 gang i måneden.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Formanden for Nors Vandværk

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Flytning kan meldes via denne hjemmeside under afsnittet Selvaflæsning

Hvad vil det sige, at være andelshaver vandværket?
Svar: Nors Vandværk er at andelsselskab med begrænset ansvar.