PRINT SEND TIL EN VEN
Nors Vandværk A.m.b.A

Velkommen til Nors Vandværk

 
Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om vandforsyningen.

Klik i menuet ovenover på de emner, der har din interesse.

Klik på billedet for at se kort over ledningsnet:


     

Aktuelt


Vandværket prøvekører for tiden indsamling af målerdata ved kørsel i området.
Vandværket fjernaflæser målerne pr. 30.11.2016, og du skal blot notere målerstanden til eget brug.

På generalforsamling på Nors Kro den 24. februar 2016 blev Thorsten Balle og Claus U. Poulsen nyvalgt til bestyrelsen.
Thorsten Balle indgår som ny formand.